Om oss

Södertörnkyrkan

Södertörnkyrkan vill ge stöd åt människor att växa i tron på Gud och genom kärlek och omsorg om varandra tjäna i församlingen och samhället.
Södertörnkyrkans verksamhet består av gudstjänster på söndagar, sång-, musik- och idrottsaktiviteter, samlingar på olika språk och för barn, ungdomar och äldre. Församlingen driver socialt arbete i närmiljön och internationell biståndsverksamhet.

Med Växthuset öppnas nya möjligheter för verksamhet och gemenskap. Det gäller i synnerhet idrottshall, grupprum och café.
Södertörnkyrkan står för att Gud ger liv, mening och frid till nutidsmänniskan. Kristen tro öppnar för tillväxt, mognad och helande för enskilda människor och i gemenskap med andra. Förutom gudstjänster och samlingar, tillhandahåller församlingen ett andaktsrum i Växthuset.

Vår vision är ”att beröra varje människa på Södertörn med de goda nyheterna om Jesus Kristus”.

Gudstjänster

Varje söndag klockan 11.00 möts vi för att fira gudstjänst tillsammans, med undervisning om kristen tro där bön & lovsång har en central plats. Det är ett tillfälle för gemenskap, egen reflektion och att ta del av egna eller andras uttryck för kristen tro.

V A R M T   V Ä L KO M M E N !

Om du vill få kontakt med oss | fyll i dina kontaktuppgifter