Om oss

Södertörnkyrkan finns i Växthuset där det öppnas nya möjligheter för verksamhet och gemenskap. Det gäller i synnerhet idrottshall, grupprum och café.

Södertörnkyrkan står för att Gud ger liv, mening och frid till nutidsmänniskan. Kristen tro öppnar för tillväxt, mognad och helande för enskilda människor och i gemenskap med andra. Förutom gudstjänster och samlingar, tillhandahåller församlingen ett andaktsrum i Växthuset.

Vår vision är ”att beröra varje människa på Södertörn med de goda nyheterna om Jesus Kristus”.

Gudstjänster

Varje söndag klockan 11:00 möts vi för att fira gudstjänst tillsammans, med undervisning om kristen tro där bön och lovsång har en central plats. Det är ett tillfälle för gemenskap, egen reflektion och att ta del av egna eller andras uttryck för kristen tro.

Välkommen!

Anders och Camilla Olsson

Anders är föreståndare för Södertörnkyrkan och tillsammans med sin fru Camilla församlingens pastorspar. 

Camilla leder dessutom barn och familjearbetet. 

Isak och Veronica Hansson

Isak är ungdomspastor och leder tillsammans med sin fru Veronica ungdomsverksamheten på fredagar, Youth, och båda två tjänar i söndagagens gudstjänster på olika sätt. 

Anders och Camilla Olsson

Anders är föreståndare för Södertörnkyrkan och tillsammans med sin fru Camilla församlingens pastorspar. 

Camilla leder dessutom barn och familjearbetet. 

Isak och Veronica Hansson

Isak är ungdomspastor och leder tillsammans med sin fru Veronica ungdomsverksamheten på fredagar, Youth, och båda två tjänar i söndagagens gudstjänster på olika sätt. 

Vi har dessutom ett stort antal volontärer och ledare som du lätt kan få kontakt i samband med våra gudstjänster.