En MÖTESPLATS för ALLA!


GUDSTJÄNSTER

Välkommen till vår kyrka på Södertörn för att fira gudstjänst varje söndag klockan 11.00.

Vänligen Anders Olsson, pastor och föreståndare Södertörnkyrkan


PÅ GÅNG!